Domů Zámek

České umění 19. století

8.2.

V rámci výročí založení Národní galerie v Praze se otevřela karvinská zámecká expozice zdarma. Obdrželi jsme odbornou publikaci o vystavených exponátech a autorech. Následovala prohlídka expozice českého umění 19. stol. ze sbírky Národní galerie v Praze s odborným výkladem historika umění ve výstavní síni zámku Fryštát.

  • Něco z toho co bylo k vidění
  • Plastika B. Kafka: Jarní vzdechy
  • Obrazy M. Aleš:J.Poděbradský
  • J. Čermák: Černohorka
  • A. Dvořák: Přadlena
  • J. Mánes: Dívčí hlava
  • Trampolína pro domácí skákání a trénink