Kostely Domů

Kostel sv. Jindřicha v Petřvaldě

14.4.2017

Původně v těch místech stál dřevěný kostelík. Od roku 1835 byl majitelem petřvaldského panství hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, který už 3. května začal s výstavbou nového katolickéhho kostela. Kostel je postaven podle vzoru kostela sv. Šebestiána v Miláně (Itálie), v klasickém římském slohu (empir), ve tvaru římské rotundy. Po zřízení oltářů a vnitřní úpravě byl nový kostel 15. července 1838 slavnostně vysvěcen. Kostel byl na žádost majitele petřvaldského panství hraběte Jindřicha Larisch-Mönnicha zasvěcen sv. Jindřichovi, králi německému a císaři Svaté říše římské, který žil na přelomu 10. a 11. století.

Kostel stojí na kopci v blízkosti Muzea. Vede k němu křížová cesta, ta je tvořena kamennými bloky, bohužel vnitřek je už zničený a uzamčený okenicemi.

IMG_1630.jpg, 27kB IMG_1614.jpg, 26kB IMG_1616.jpg, 24kB IMG_1617.jpg, 20kB

IMG_1618.jpg, 24kB IMG_1619.jpg, 24kB IMG_1620.jpg, 22kB IMG_1624.jpg, 24kB IMG_1625.jpg, 17kB IMG_1628.jpg, 21kB

Odkazy

Farnost
Domácí fitness steppery pro trénování