Meandry Polsko Plavba meandry Domů

Stezka má 17 zastavení, 6 informačních tabulí a 3 odpočinková místa s lavičkami

 • 1. zastavení: Kaplička Pustyňa
 • 2. zastavení: Nástupní místo pro vodáky
 • 3. zastavení: Malý Kališok
 • 4. zastavení: Protržený meandr
 • 5. zastavení: Vrbina
 • 6. zastavení: Na kopci
 • 7. zastavení: Kališok a loděnice
 • 8. zastavení: Mrtvé rameno
 • 9. zastavení: Zátoka
 • 10. zastavení: Schulzův statek
 • 11. zastavení: Přístav
 • 12. zastavení: Na Baště
 • 13. zastavení: Náměstí Sv. Floriána v Kopytově
 • 14. zastavení: Na vyhlídce
 • 15. zastavení: Sikorovec
 • 16. zastavení: Brod přes Olši
 • 17. zastavení: Soutok
 • Hraniční meandry Odry

  26.5.2012

  Naučná stezka

  Naučná stezka byla slavnostně otevřena 22.10.2011. Délka stezky je 9 kilometrů. Naučná stezka je podobná polské . Moravskoslezský kraj na vybudování přispěl částkou 200 tisíc korun, město Bohumín uhradilo zbylou část ve výši 120 tisíc korun.

  Meandr je zákrut řeky, způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé.

  Přírodní památka Hraniční meandry Odry byla vyhlášena 6. září 2006. Jedná se o první vlastní přírodní památku, kterou kraj otevřel.

  Ve střední Evropě unikátní rezervace obsahuje meandry, slepá ramena a tůně vzniklé neregulovanými korytotvornými procesy řeky. Zhruba sedmikilometrový úsek vodního toku mezi Starým Bohumínem a Kopytovem vytváří štěrkové náplavy a lavice, čímž dochází k neustálé mírné změně státních hranic mezi Českou a Polskou republikou. Území je součástí soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

  Zvláště chráněné území o rozloze více než 126 hektarů se nachází v katastrálních územích Kopytov, Starý Bohumín a Nový Bohumín. Podél toku řeky Odry žije řada chráněných živočichů a rostlin. Hnízdí tu např. břehule říční (v roce 2005 zde bylo zaznamenáno 322 nor v jedné stěně a v roce 2006 po změnách koryta řeky způsobených vysokou sněhovou pokrývkou pak 1038 nor ve třech stěnách). Zdroj: Wikipedie

  V sobotu odpoledne jsme jeli do nedalekého Bohumína, abychom si prošli část naučné stezky meandry Odry. Cesta vede přírodním lesním terénem s výhledem na řeku. Nejvíc se nám líbil koloušek, na kterého jsme narazili cestou, než nás zavětřil a běžel se schovat do porostu.

  Chráněné druhy žijící v přírodní památce

 • bobr evropský
 • jezevec lesní
 • vydra říční
 • orel skalní
 • ledňáček říční
 • škeble rybničná
 • velevrub malířský
 • kuňka žlutobřichá
 • rosnička zelená
 • leknín bělostný
 • IMG_6036.jpg, 32kB IMG_6045.jpg, 30kB IMG_6052.jpg, 29kB

  IMG_6051.jpg, 33kB IMG_6068.jpg, 33kB IMG_6079.jpg, 29kB

  Odkazy

  HMO
  Anabolické suplementy a legální anabolika