Ostrava Domů IMG_4821.jpg, 25kB

Korunovační klenoty v dějinách světa

6.2.2017

Na výstavě se prezentují desítky unikátních replik korunovačních klenotů říší Evropy, Asie, Ameriky zapůjčených z nejslavnější světové sbírky, která je trvale umístěna v trezoru společnosti Juwelier Abeler ve Wuppertalu a není veřejnosti přístupna.

Od Alexandra k Tamerlánovi

Válečná tažení na Velké hedvábné cestě

Komplexní dějiny Hedvábné cesty na pozadí válečných událostí: výstava realizována formou vypůjček z různých institucí.

18.1.2015

Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 040.JPG, 43kB

Král, který létal

19.2.2011

Sedm set let od nástupu Lucemburků na český trůn.

1. září 1310 sňatkem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se otevřela nová stránka českých dějin: nástup Lucemburků na český trůn.

Název výstavy vyplývá z legendy O králi Janu Lucemburském, který vládl v Čechách v letech 1310 až 1346. Ta říkala, že král, protože se rychle přesunoval z místa na místo, nejezdil na koni, ale létal.

Výstava byla slavnostně zahájena 15.12.2010.

Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 002.jpg, 20kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 004.jpg, 23kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 005.jpg, 22kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 073.jpg, 18kB

Výstava je rozdělena do čtyř oddílů:

 1. 1.První rytíř Evropy
 2. Kde mimo zbraní je panorama bitvy a animovaný film, znázorňující průběh a taktiku bitvy u Kresčaku (Crécy -en- Ponthieu)

  Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 068.jpg, 21kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 066.jpg, 19kB

 3. 2. Ostrava středověká
 4. např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, ražby Jana Lucemburského

 5. 3. Král cizinec
 6. díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, žaltář(možno prohlížet v rukavičkách), architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek). Poprvé je vystaveno několik kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, originály Gelnhausenoa kodexu a Zbraslavské kroniky.

  Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 058.jpg, 23kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 054.jpg, 24kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 021.jpg, 16kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 052.jpg, 24kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 007.jpg, 24kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 045.jpg, 25kB

 7. 4. Král diplomat

atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla:

 1. Poklad ze Slezské Středy (Muzeum Narodowe we Wroclawiu)
 2. Kopie koruny svatého Václava (Katedrála sv. Víta, Praha)
 3. Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 040.jpg, 26kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 037.jpg, 28kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 036.jpg, 24kB

 4. Pohřební insignie krále Přemysla II. Otakara (Sbírka Pražského hradu)
 5. Pohřební insignie krále Rudolfa I. Kaše (Metropolitní kapitula u sv. Víta, Praha)
 6. Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 030.jpg, 23kB

 7. Královská koruna z relikviářové busty sv. Karla Velikého z pokladnice v Cáchách (Wuppertal, soukromá sbírka)
 8. Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 042.jpg, 26kB Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 044.jpg, 27kB

Ostravské muzeum

První muzeum v Ostravě vzniklo roku 1872. Roku 1904 vzniklo německé muzeum i české museum. Po 1.svět. válce byla všechna 3 muzea spojena v jedno. 4.10.1931 bylo muzeum slavnostně otevřeno ve staré radnici na Masarykově náměstí, kde je dodnes.

Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 010.jpg, 25kBVe sbírce muzea je malovaný nábytek, nerosty, herbáře, preparáty savců a další. Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 108.jpg, 23kB

K nejoblíbenějším patří Maškův orloj Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 103.jpg, 13kB, jediný intériový v ČR.

A 200let starý funkční orchestrion (na pětikoruny).Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 074.jpg, 21kB

Historie města od r.1267 je zachycena na dobových fotografiích. Ostravské můzeum-Jan Lucemburský - 099.jpg, 15kB

Odkazy

Muzeum
Vitamíny a minerály pro zdraví a vitalitu