Hrady a zámky Domů

Litultovice

14.4.2017

Městys Litultovice se nachází v Moravskoslezském kraji JZ od Opavy.

Zámek

Litultovice byly na začátku 14. století jedním z manských statků olomouckých biskupů na Opavsku. Držitelé statku se až do konce 18. století často střídali. U zámku byl zřízen počátkem 19. století přírodně krajinářský park s cizokrajnými stromy, ve kterém byla umístěna kuželna. Park je obehnán zámeckou zdí. Poslední majitelka z rodu Rollsbergů objekt po válce opustila a teprve r. 1947 ho ministerstvo zemědělství přidělilo místnímu národnímu výboru. Špatný stavební stav se ještě více zhoršoval, ať už po předchozím užívání vojskem, nebo později místním zemědělským družstvem. V objektu „nového zámku" byly odhaleny velmi cenné staré fresky, pocházející z přelomu 16. a 17. století.

IMG_1506.jpg, 29kB IMG_1511.jpg, 32kB IMG_1514.jpg, 27kB

Dnes je v objektu zámku umístěn obecní úřad s historickou obřadní síní, lékárna, zámecká restaurace, knihovna a garáže hasičské zbrojnice. Zdroj: stránky městyse

Odkazy

Litultovice
Pro nárůst svalů pro sport creatin monohydrate