Ostrava Domů

Kostel svatého Václava (Ostrava)

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím. Postaven byl ve 13. století v vrcholně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Zdroj: wiki

V rámci oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě byl v květnu pro veřejnost otevřen. Stavba postavená v gotickém stylu je vůbec nejstarší církevní památkou ve městě. Byly v něm vystaveny kopie originálů královských korun Karla IV., který 17. května roku 1362 udělil Ostravě právo konat výroční trhy. Lidé si mohli prohlédnout kopie Lombardské železné koruny, Svatováclavské koruny, královské koruny Svaté říše římské a stříbrné koruny z Cášské busty říšské. Vystaveny byly části originálního žebroví kostela sv. Václava a z Olomouce bude přivezena jedna z nejstarších památek zachovaných z období Karla IV. – historický zvon, který je součástí arcibiskupských sbírek.

IMG_1910.jpg, 22kB IMG_1914.jpg, 24kB IMG_1918.jpg, 22kB IMG_1920.jpg, 18kB IMG_1921.jpg, 24kB

IMG_1929.jpg, 23kB IMG_1932.jpg, 22kB IMG_1935.jpg, 19kB IMG_1936.jpg, 22kB

Odkazy

Kostel
Kofeinové suplementy a kofein jako stimulant