Vysoké Taury Domů

Solný důl v Hallein

22.8.2016

Hallein je okresní město ve spolkové zemi Salcbursko v Rakousku. Leží na řece Salzach

Poklad, který tu uvidíte, je pradávný. Před 250 miliony let vznikly v moři solné usazeniny, které se pak během dalších milionů let při vrásnění Alp uzavřely v horninách a přenesly na místo, kde dnes leží krásné a mystické městečko Hallein. Sůl tu objevili už Keltové před dvěma a půl tisíci lety, takže Dürrnberger patří k nejstarším důlním dílům na světě. Bílošedá řeka Salzach sloužila po staletí jako hlavní dopravní kanál, kudy se "bílé zlato" sváželo z hor. Největší rozkvět těžby nastal za salcburských biskupů, kteří solnohradským dolům vládli přes tisíc let. Zdroj: http://cestovani.idnes.cz

V nejstarším dole na světě překročíme v podzemí státní hranici z Rakouska do Německa.

Na dovolené v Salcbursku zamíříme navštívit blízký solný důl v Hallein. Parkoviště u dolu je již zaplněné, tak jsme odkázáni na parkování výše na boční cestě. Neznalí věci uvažujeme, jak půjdeme zpět k dolu po frekventované silnici, vidím, že ostatní zůstanou stát v řadě u cesty. Za chvíli pro nás přijede zájezdový autobus a jedeme zpět k dolu.

Zakoupíme vstupenku, na které je přesný čas prohlídky. Vydáme se na prohlídku přilehlé keltské vesničky. Keltská vesnička je vlastně podobná naším archeoparkům.

Nastal čas naší exkurze do podzemí. Vyfasujeme bílé oblečení (helma se nedává), odložíme batohy a nasedneme na vláček, který nás veze do útrob hory Dürrnberger. Dále již pokračujeme štolami pěšky. Usedneme a shlédneme první film s postavou arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau. Poté dostaneme instruktáž, jak bezpečně použít havířskou skluzavku. Trochu s obavami se dívám na dlouhou historickou dřevěnou skluzavku, to ještě netuším, že nás čeká, ještě druhá jízda. Na skluzavce můžete jet i ve dvojici nebo trojici.

V podzemí také dorazíme k označenému místu, kde vede státní hranice Rakouska s Německem. Druhá skluzavka nás sveze do blízkosti osvětleného solného jezera, kde nasedneme na loď, která nás za zvuků hudby převeze přes jezero. Po další prohlídce zakončíme naší exkurzi opět jízdou ,,vláčkem".

IMG_9264.jpg, 25kB IMG_9280.jpg, 31kB IMG_9307.jpg, 32kB IMG_9310.jpg, 34kB

V městečku Hallein v rámci vstupenky navštívíme Keltské muzeum a Muzeum hudebního skladatele F. X. Grubera, autora slavné vánoční písně "Tichá noc, svatá noc".

Info

 • Vstupné: 21€, studentské 19€, audioprůvodce pro důl i keltskou vesničku v ČJ 2,5€ (nevratné)
 • vstupenka ze Solného dolu zahrnuje i vstupy pro blízkou keltskou vesnici, Keltské muzeum v Hallein a Stille Nacht Museum (muzeum autora Tiché noci)
 • Stille Nacht Museum Hallein

  Muzeum hudebního skladatele F. X. Grubera

  autora slavné vánoční písně ,,Tichá noc, svatá noc"

  Muzeum je poměrně nové, bylo založeno v prosinci r.1993 na adrese Gruber Platz 1, 5400 Hallein (okresní město v Salcbursku), kde autor žil 28 let. V muzeu ve druhém patře se nachází dokumentace vzniku písně, originální vybavení bytu a kytara, která doprovázela kvůli potížím s varhany v Oberndorfu na Štědrý den v r.1818 uvedení vánoční koledy Tichá noc. Vstupné jsme měli v rámci vstupenky do Solného dolu v Hallein.

 • Stille Nacht, heilige Nacht: Tichá noc, přesvatá noc

  Alles schläft; einsam wacht : v spánku svém dýchá zem,

  Nur das traute hochheilige Paar : půlnoc odbila, město šlo spát

  Holder Knabe im lockigen Haar :zdřímli dávno i pastýři stád

  Schlaf in himmlischer Ruh! :jen Boží láska, ta dbí, jen Boží láska, ta bdí.

  IMG_9375.jpg, 20kB IMG_9376.jpg, 29kB IMG_9383.jpg, 23kB IMG_9384.jpg, 29kB IMG_9387.jpg, 30kB

  Keltské muzeum v Hallein (Salcbursko)

  Keltenmuseum

  Keltské muzeum je jedním z největších historických muzeí v Evropě.

  Nachází se městě v blízkosti řeky Saalzach. Exponáty jsou rozmístěny ve třech patrech (k dispozici je výtah) + nahoře vyhlídková terasa s posezením. Jsou zde k spatření sbírky z místního osídlení, šperky a pořádají se speciální výstavy. Vstupné jsme měli v rámci vstupenky do Solného dolu.

  IMG_9333.jpg, 26kB IMG_9355.jpg, 23kB IMG_9359.jpg, 24kB

  Keltská vesnice

  Keltendorf

  Keltská vesnice (skanzen) nenepodobný našim archeoparkům se nachází v těsné blízkosti solného dolu v Hallein. Vstupné je v rámci vstupenky do dolu, proto skanzen stačíte navštívit ještě před exkurzí do podzemí, na kterou se čeká. Keltské sídliště je rozmístěno na kopci a nálezy a vykopávky jsou umístěny v dřevěných domech horníků.

  IMG_9221.jpg, 29kB IMG_9246.jpg, 22kB

  Pro výklad keltskou vesnicí platí stejný audioprůvodce zapůjčený (2,5€) pro solný důl.

 • Odkazy

  Důl Muzeum Tiché noci Keltské muzeum Keltská vesnice
  Míče na cvičení a gymnastický míč Ronnie.cz