Praha Domů

Český kras

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 128 km2 k ochraně nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a Berounem.

Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Přes svou malou nadmořskou výšku, která se pohybuje od 208 m n. m. (hladina Berounky) do 499 m n. m. (vrch Bacín), se zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf, zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají mnohdy kaňonovitý ráz.

V nejhodnotnějších oblastech byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, ze kterých rozlohou největší je Národní přírodní rezervace Karlštejn (1546 ha) Zdroj: Wikipedie

Karlštejn

Malá Amerika

IMG_8778.jpg, 30kB IMG_8646.jpg, 24kB

Odkazy

Crossové a veslovací trenažery na domácí trénink