Božena Němcová (1820-1862) Její román Babička je idealizovaným obrazem spisovatelčina dětství, které trávila s rodiči, sourozenci a babičkou v Ratibořicích. Zámek Ratibořice Ludrův mlýn Babička s dětmi Staré bělidlo Viktorčin splav Kladské pomezí

Babiččino údolí

Chráněné území a národní kulturní památka

27.7.

Vstupní bránou do údolí je zámek Ratibořice.

Cestou, nazývanou Bathildina stezka, která spojuje zámecký areál s Babiččiným údolím, pokračujeme směrem podél řeky Úpy alejí k mlýnu.

Údolí je pojmenováno podle románu Boženy Němcové Babička. Babiččiným údolím ho poprvé zmínil roku 1878 spisovatel Otakar Jedlička.

IMG_9257.jpg, 40kB IMG_9252.jpg, 31kB

Pro spalování tuků synefrin účinný spalovač