Domů

Bazilika svatého Štěpána

Szent István bazilika

160.jpg, 29kB

Nachází se na stejnojmeném náměstí sv. Štefana ( Szent István tér.). Na čelní stěně je úryvek z bible: Ego sum via, veritas et vita (Já jsem cesta, pravda a život).

Byla pojmenována po prvním maďarském křesťanském králi Štěpánovi I. Svatém (975–1038), kterému byla zasvěcena. Byl panovník z rodu Arpádovců a zakladatel uherského státu.

Chrám byl postaven v letech 1851-1905 na půdorysu řeckého kříže. Titul bazilika obdržela stavba v roce 1938 - při příležitosti 900. výročí smrti svatého Štěpána. Má nepřehlédnutelnou kopuli vysokou 96 metrů a symbolicky představuje rok 896 ( příchod Maďarů do oblasti ).

Bazilika má šest zvonů: velký zvon sv. Štěpána - největší zvon Maďarska, zvon svatá Panna Marie, zvon sv. Jindřich II., zvon sv. Gizela, zvon sv. Imrich a zvon sv. Alžběta.

Do baziliky se vejde až 8500 věřících. Uvnitř jsou umělecky zobrazeny osobnosti světského života v čele se sv. Štěpánem. Jsou zde uchovány sochy, obrazy a malby na skle. Vnitřek kopule je pokrytý mozaikami. Uprostřed hlavního oltáře je mramorová socha sv. Štěpána a výjevy z králova života. Dveře jsou ozdobeny medailony s hlavami dvanácti apoštolů.

142.jpg, 35kB 143.jpg, 33kB 145.jpg, 30kB 149.jpg, 35kB 151.jpg, 35kB

V kapli sv.Pravice je vzácná relikvie: mumifikované předloktí krále Štěpána. 20. srpna ( den svátku založení maďarského království ) se obřadně vynáší a poté se relikvie zase uschová v kapli.

Za vstup do chrámů v Budapešti se platí, i když se na starších odkazech na internetu dočtete, že vstup je zdarma. Připravte si drobné, protože vstupné symbolických 200 forintů, se pod ostřížím zrakem služebníka božího háže do kasičky. Než jsme se vzpamatovali, zmizela tam i naše pětistovka (forintů). Samozřejmě s poděkováním.

Na náměstí před chrámem se v současnosti konají vánoční trhy s kluzištěm pro děti. Na začátku je obří adventní věnec a betlém.

167.jpg, 37kB 168.jpg, 35kB

Odkazy

Szent István bazilika
Účinný kreatin pro nárůst svalové hmoty